Bireylerin, fiziksel, bilişsel ve psikolojik sağlıklarının korunmasını hedef alan özel eğitim kuruluşlarının en temel basamaklarından bir tanesi de psikolojik destek basamağıdır. Kurum içerisinde eğitim alan bireylerin, davranışsal sorunları ve bu duruma bağlı olarak gelişen duygusal krizlerin yönetilmesi, zayıf yönlerinin güçlendirilebilmesi için psikolojik destek programı özel eğitim kurumları için temel yapı taşıdır.

Şirince Özel Eğitim kurumu olarak bu alanda farkımız, yalnızca kurum içerisinde eğitim alan bireylerle değil; aynı zamanda aile gruplarıyla da iş birliği içerisinde olmaktır. Psikolojik iyi oluş bir ekip işidir ve bu bağlamda kurum içi ve kurum dışı farkındalık yaratmak bizim için en kıymetli olanıdır.

Biz, her bireyin özel olduğunun farkındayız ve bunun için Şirince Özel Eğitim ‘’Psikolojik Destek’’ ekibi olarak büyük bir özverili ile çalışmaktayız.