Uzmanlarımız Sizi Bekliyor

Bursa Nilüfer Beşevler'de Konusunda Uzman Dil ve Konuşma Terapisti, Odyolog, İşitme Engelliler Öğretmeni,Psikolog ve Diğer profesyonel Eğitimcilerimiz sizlere yardım etmek için merkezimizde sizleri bekliyor.

Dil ve Konuşma Problemleri

Dil ve Konuşma Problemleri

Bireyin sözel, sözel olmayan veya grafik sembol-işaret sistemlerini kullanarak iletişim kurma (alma, gönderme, işlemleme, kavrama-anlama) yetisinde kişisel, sosyal, eğitim ve iş hayatını etkileyen yetersizliklerdir. Bunlar işitme, dil ve konuşma süreçleri hafif düzeyden çok ağır düzeye yayılan gelişimsel ya da edinilmiş (sonradan ortaya çıkan) olarak etkilenebilir. Bunlar belirli bir tıbbi nedene dayalı olabileceği gibi belirli bir nedene bağlı olmayabilir ve/veya çeşitli özür gruplarına ikincil olarak eşlik edebilir. Dil ve konuşma güçlükleri ana hatlarıyla beş alt grupta modüler olarak toplanmıştır: Gecikmiş Konuşma, Afazi, Artikülasyon, Akıcı Konuşma Bozuklukları, Edinilmiş Dil Bozuklukları

Read More

İşitme Yetersizliği

İşitme Yetersizliği

İşitme cihazı, koklear implant cihazlarıyla mevcut işitmelerini en iyi seviyede kullanmalarının sağlanması Dil ve iletişim becerilerinin normal gelişim basamaklarını takip ederek gelişimlerinin desteklenmesi İşitsel algı ve bilişsel becerilerini etkileşimli olarak kullanabilmelerinin sağlanması Erken okuryazarlık becerilerinden başlayarak ileri düzey okuma yazma becerilerinin desteklenmesi Erken matematik becerilerinden başlayarak ileri düzey matematik becerilerinin desteklenmesi Dil edinimi sonrası iletişim, işitsel algı ve bilişsel becerilerini etkin kullanabilmelerinin desteklenmesi İletişimi bozan çevresel faktörlerle başa çıkma yöntemlerini kullanabilmelerinin sağlanması hedeflenmiştir.

Read More

Psikolojik Destek

Psikolojik Destek

Bireylerin, fiziksel, bilişsel ve psikolojik sağlıklarının korunmasını hedef alan özel eğitim kuruluşlarının en temel basamaklarından bir tanesi de psikolojik destek basamağıdır. Kurum içerisinde eğitim alan bireylerin, davranışsal sorunları ve bu duruma bağlı olarak gelişen duygusal krizlerin yönetilmesi, zayıf yönlerinin güçlendirilebilmesi için psikolojik destek programı özel eğitim kurumları için temel yapı taşıdır. Bu alanda farkımız, yalnızca kurum içerisinde eğitim alan bireylerle değil; aynı zamanda aile gruplarıyla da iş birliği içerisinde olmaktır. Psikolojik iyi oluş bir ekip işidir ve bu bağlamda kurum içi ve kurum dışı farkındalık yaratmak için Her bireyin özel olduğunun farkındayız ve bunun için ekip olarak büyük bir özverili ile çalışmaktayız.

Read More