Topluma entegre olmak için gelişim süreci doğum itibariyle başlar.

 • 2-3 aylık bebek kendisine bakan kişinin yanında kendisini güvende hisseder ve onun ortamdan uzaklaşmasıyla ağlar.
 • 5-6 aylık bebekler yetişkinlerin mimiklerinden, onlara kızıldığını veya onun o an sevildiğini anlar(gözlem becerisi).
 • 6-7 aylık bebekler, tanıdık-tanımadık ayırdına varabilir.
 • 7-12 aylıkken başka çocuklara karşı ilgi gösterir(sosyalleşme başlangıcı)
 • 1 yaşına doğru çocuk basit yasaklamaları anlar(tehlikeli-güvenli ayrımı).
 • 1,5 yaş itibariyle bazı yasaklamalara direnç göstermeye başlar(kuralları sorgulama).
 • 2-6 yaş arasında başka çocuklarla grup oluşturup oyun kurar, oyunun kurallarına uyar(bir gruba dahil olma).
 • 7 yaş itibariyle anne-baba bağlılığı azalır ve dışarıdaki arkadaşlara ilgi kayar(bağımsız bireysel sosyalleşme).
 • Okul öncesi ve okul süresi boyunca yaşayacağı kardeş kıskançlığı şiddetle devam edebilir(yarışma).
 • İlkokul çağında çocuk arkadaşlarından ve öğretmenlerinden kendisi hakkında görüşleri dinler ve benlik kavramını sorgulamaya başlar. Bu şekilde hem kendisinin hem de arkadaşlarının iyi ve kötü karakteristik özelliklerini değerlendirir. (tercih edilen kişilik özelliklerinin öğrenimi)
 • Ergenlik başlangıcında kendi cinsiyetinden üyelerle çeteleşme oluşur. Yani hemcinsleriyle yoğun bağ kurduğu bir grubu vardır. Her grubun bir lideri vardır. Bu lider ekol derecesinde model alınır(aile dışından birini model alma). Ayrıca cinsiyetinin özellikleri pekiştirilir, tüm grup üyelerinin özellikleri ile harmanlanmış şekilde(cinsel kimlik kazanımı).
 • Özdeğerlendirmesi ile başkalarının onu değerlendirmesi arasında paralellik varsa çocuğun kendine özgüveni artar.
 • Farklı gelişim gösteren çocuklar bu dönemde kolay kolay gruplara dahil edilmemektedir. Üstün zekalılar, ağır öğrenenler, içe dönük ya da tam tersi aşırı kavgacı çocuklar…vb. Çocuk bu süreçte gruptan dışlanmayı, yalnız kalmanın sebep ve sonuçlarını öğrenir. Toplumsal normlar ile ilgili bilgiler kazanır. (tabi ki hiçbir çocuğun izole kalmamasını tercih ediyoruz)
 • Grubun kendisinde istedikleri ile ailesinin istediği davranışlar örtüşmezse, çocuk anne-baba ile çatışmaya başlar (farklı doğru ve kuralların olabildiğini öğrenir, kurallar çatışır).
 • Ergenlikte yaş ilerledikçe arkadaş sayıları azalır fakat niteliği artar. Ve ergen hiçbir yetişkinin arkadaş seçimine veya arkadaşlık ilişki biçimine karışmasını istemez(bağımsızlaşma ve seçicilik).

 

Doğduğu an itibariyle her dönem çocuğun gelişimi açısından çok önemli ve değerlidir. Tüm gelişim hedeflerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi dileğiyle…

 

PSİKOLOG

AYÇA YENİCELİ GÜLAN

ÖZEL ŞİRİNCE ÖZEL EĞİTİM ve REHABİLİTASYON MERKEZİ