Koklear implant, aile ve kullanıcı eğitimi

Özel Şirince Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde koklear implant rehabilitasyon çalışmaları:

  • Koklear implant yapılması uygun adayların yönlendirilmesi

  • İmplantasyon öncesi çocuklarda, işitsel deneyimin kazandırılması, dil decerilerinin akranlarına uygun düzeye getirilmesi, dinleme becerilerinin kazandırılması,

  • İmplantasyon öncesi çocukların ailelerinin eğitilmesi, ev içi çalışmalarının düzenlenmesi ve değerlendirilmesi,

  • İmplantasyon sonrası çocuklarda, çocuğun cihaza adaptasyonunun davranışsal metotlarla kazandırılması, dinleme becerilerinin yeni cihazının teknik özelliklerine uygun biçimde geliştirilmesi, alıcı dil ve ifade edici dil çalışmalarının çocuğun yaşına ve ihtiyaçlarına uygun biçimde belirlenip çalışılması,

  • İmplantasyon sonrası çocukların ailelerinin eğitiminin, takibinin ve değerlendirmelerinin yapılması,

  • AVT (Auditory-VerbalTherapy) kriterlerine uygun aile ve çocuklarlaAVT programının yürütülmesi, şeklinde sürdürülmektedir.


Pre-op  ya da post-op sonrasında, prelingual dönemde bulunan implant adayı/implantlı öğrencilere edpre-optarezidüel işitmelerini kullanabilmeleri sağlamak, post-optakoklearimplant ile aktif olarak işitme yetisi kazanmalarını sağlamak için aşağıda verilen  eğitim basamakları alan mezunu İşitme Engelliler Öğretmenleri  tarafından uygulanır:

Sesi Farketme:

Bu basamakta öğrenci mevcut halde kullanmakta olduğu konvansiyonel işitme cihazıyla eğitime alınır. Öğrencinin cihazlandırması yeni  yapılmışsa öğrencinin cihazla olan psikolojik ve işitsel adaptasyonu sağlanır. Cihaz vasıtasıyla kulağa gelen sesleri fark etme çalışmaları yürütülür. Bu çalışmaların içerisine sese yönelme, ses kaynağını arama, ses geldiğinde bilinçli/refleksif tepki oluşturma vb  alt basamaklar gözetilerek devam edilir. Öğrenci beklenilen seviyeye ulaştığında (alt hedefler tamamlandığında) bir sonraki basamağa geçilir.

Ayırt etme:

Sesi fark etme basamağını tamamlamış olan öğrenci için artık yeni hedefler alınması gerekir . Öğrenci artık sesi fark edebilmekte, sesin geldiği yönü bulabilmekte ancak ses kaynağından çıkan sesleri ayırt edememektedir. Bu basamakta alt hedefler olarak; hayvan seslerini ayırt edebilme, konuşma seslerini ayırt edebilme, ince ve kalın frekanslı sesleri ayırt edebilme, çevresel sesleri ayırt edebilme vb gibi amaçlar seçilir. Ayırt etme basamağı, öğrencinin ses kaynağından gelen seslere aktif olarak yönelmesi verilen komutlara anlamlı tepkiler oluşturması ile tamamlanır.

Tanımlama:997964_8ac645f3971e46d8b88807a075148cf5

Bu basamak açık-uçlu bir işlev olup, çocuklar bildikleri şıklar arasından hedeflenen formu
seçebilmektedir. Bu basamak çocukların, konuşmanın hem parçasal ve hem suprasegmental özeliklerindeki farklılıkları ayırt etmeye ve aynı zamanda sesbilgisel kuralları çözümlemeye başladıkları ve geliştirdikleri dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde işitmenin anlamsal altyapısı tesis edilir.

Anlama:

Bu basamak işitsel gelişimin en zor ve en üst basamağıdır. Bu basamakta olan öğrenci diğer basamaklarda edinmiş olduğu tüm becerilerini kullanırken bir yandan da dilin anlam bilgisel özelliklerini de kazanmaya başlar.  Bu basamaktaki gelişim öğrencinin bilişsel gelişimiyle birlikte paralel olarak uzun dönemde sağlanır.

Özel Şirince Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi