İŞİTME TESTLERİ

Geçmiş durum

İşitme sağlığı profesyonelleri öncellikle işitme kaybı neden veya nedenlerini anlayabilmek için mümkün olduğu kadar bilgi edinmeğe çalışacaklardır.Aileye ,çevreye hastalıklara , hamileliğe ..v.s. ait bir takım sorular yöneltilecektir. Bu bilgiler kesinlikle saklı tutulacaktır.

Otoskopi

Otoskopi ; kulak kanalı ve kulak zarını tamamen görmeye yarayan ışıklı bir alettir.İşitme kaybına yol açabilecek fiziksel anormallikleri ortaya çıkarmaya yardımcı olur.

Otoakustik vericiler

Çocuğunuz aktif katılımı olmadan yapılan testlerdir. Çocuğun hemen doğumundan sonra yapılabilir.Bu test iç kulakta bulunan küçük saç hücrelerini aktif hale geçirerek yapılır ve iç kulaktaki hasar saptanır.

ABR

Bu test sesle uyarılan beyin dalgalarını ölçer.Bu da Otoakustik verici testi gibi geçerlidir.

Basınç Ölçümü

Bu test; kulak kanalı içinde basınçın değişmesi sonucu kulak zarının hareketlerini incelemektedir. Kulak zarının hareketi ve orta kulak basıncı orta kulaktaki bütünlüğü tayin edebilmek için test edilir.Bu test, çocuğunuzun doğal işitme kaybı ve orta kulak iltihabı tespitine yardımcı olabilir. Basınç ölçümü aynı zamanda akustik refleksi yani yüksek seslere verilen tepkiyi de ölçer.Bu refleksler ani yüksek seslere karşı kulak zarının birden kasılmasıdır.Bu doğal bir korunma refleksidir.Eğer kulak zarı bu refleksi yerine getiremiyorsa işitme çatısı hasar görmüş olabilir. Basınç ölçümü testi hızlı bir işlemdir ve çocuğunuzun aktif katılımını gerektirmez.

Odiometri (en genel işitme testi)

Bu tip testlerde çocuğunuz aktif halde bulunmalıdır.Bu yüzden çocuğun iyi dinlenmiş ve test için bir veya iki yetişkin arkadaşla beraber birtakım oyunlar oynamaya hazır olduğundan emin olun.

Pure-tone (saf ton) odiometri

Bu tip testin amacı çocuğun duyabileceği en yumuşak derecedeki sesleri belirleyebilmektir.Bu ölçümler uygun işitme cihazı bulma işleminde de faydalı olacaktır.Odiometri sırasında; ses bir hoparlörden, kulaklıktan veya kulak kanalı içine yerleştiren küçük kulaklıklardan gelir.Daha sonra çocuğunuz sesi duyduğunda haber verir.Bu işlem yetişkinlerde bir tuşa basarak daha kolay bir şekilde gerçekleştirilirken çocuklarda ; çocuğun sağı
na ve soluna yerleştiren oyuncaklarla sesin oradan geldiğine inandırarak o yöne bakmasını sağlamak yoluyla yapılabilir. Daha büyük çocuklar da duyduğu sese göre bir oyunun parçalarını tamamlayabilir.(örneğin; her ses duyduğunda puzzleda bir parça yerleştirmek gibi) Çocuk sesi duyabildiği müddetçe oyunda ilerleyebilecektir. Çocuk belli bir yaşa geldiğinde zaten bir yetişkin gibi duyduğu ses üzerine evet düğmesine basabilecektir.

Speech (konuşma) odiometri

Büyük yaştaki çocuklar bu yöntemle test edilirler.Görev pure-tone odiometriye benzemektedir ancak bundaki fark sesler gerçek sözcüklerden oluşmaktadır.Bu odiometri tipinin amacı ise çocuğun duyabileceği ve anlayabileceği en yumuşak derecedeki konuşmayı belirlemektir.Çocuk duyduğu kelimeyi tekrar edecek veya kitaptan kelimenin resmini gösterecektir.

Odiogram

Odiogram işitme testi veya odiometri sırasında ortaya çıkan ve sonucu ortaya koyan bir grafiktir.

Eğer çocuğunuz 6 aylıktan büyükse bir odiogramının mevcut olması gereklidir.Eğer çocuk 6 aylıktan küçükse bir odiogram sağlanamayacaktır bu durumda odiologist veya uzman kişi diğer teşhis sonuçlarından yola çıkarak çocuğun işitme kaybını belirleyecektir.

Her zaman odiologistinizden odiogramın bir kopyasını isteyin.Bu, sonuçları bir daha gözden geçirebilmeniz ve ileri tarihlerdeki testlerle mukayeseleriniz için mutlaka gerekli olacaktır.

Odiogramı anlama

İşitme testi sırasında, çocuğun en yumuşak sesi duyabildiğine karar vermek için iki parametre, “frekans ve şiddet (intensity)” kullanılmaktadır.

Frekans

Odiogram bir dikey bir de yatay çizgiden oluşur.Yatay doğru frekans’tır. Frekans bir müzikal dizideki değişik notalar olarak da tanımlanabilir. Frekans Hertz ile ölçülür ve sembolü Hz’dir.Normal işitmeye sahip olan çocuklar 20 Hz deki düşük frekanstan (sis kornası) , 20.000Hz deki yüksek frekansa (ıslık) kadar duyma yeteneğine sahiptirler.

Odiogram 6-10 frekans gösterir .Bu 250-8000Hz aralığındadır.Frekans grafik üzerinde düşükten yükseğe göre soldan sağa büyür.

Şiddet

Dikey doğru “şiddet” doğrusudur.Şiddeti gürültü olarak adlandırabileceğimiz gibi sessiz olarak da nitelememiz mümkündür.Şiddet; desibel ile ölçülür , sembolü de dB veya DbHL’dir.Bu doğru sesin her frekanstaki en yumuşak ( düşük şiddette) duyulabildiği aralığı belirler.Normal işitmeye sahip bir çocuk her frekanstaki sesi 20dB veya daha az bir şiddette duyabilmelidir.

Eğer şiddet seviyesi 20dB den daha yüksek ise (dikey doğruda daha aşağıda) bu frekans sesinin çocuğun duyabileceği noktaya kadar arttırılması gerektiğini göstermektedir ve bu işitme kaybının bir göstergesidir.Sonuç olarak her frekans belirli bir şiddet karşılığı vardır.

Bir odiogramda sağ ve sol kulak için sonuçları gösteren yollar vardır. Sol kulak için sağlanan sonuçlar genellikle mavi mürekkeple ve/veya “X” ile , sağ kulak da kırmızı mürekkep ve “O” ile gösterilmektedir.