Şirince Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak uyguladığımız Bireysel Testler

Şirince Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde konusunda eğitimli ve yetki belgeli uzmanlarımızla ; 

 • Gelişimsel Tarama Testleri

 • Zeka Testleri

 • Dikkat Testleri

 • Psikolojik Testler

 Uygulamaktayız. Yaptırmak istediğiniz testi aşağıdan belirleyerek randevu alınız.

GELİŞİMSEL TARAMA TESTLERİ

İŞİTSEL-EĞİTSEL DEĞERLENDİRME

 • İşitme engelli bireylerde:

 • İşitme sorunlarını taramada

 • Dinleme sorunlarını taramada

 • Anlama sorunlarını taramada

 • Alıcı Dil ve İfade edici dil sorunlarını tespit etmede kullanılır

DENVER -2 GELİŞİMSEL TARAMA

 • 0-6 yaş arasındaki çocuklarda:

 • Belirti göstermeyen gelişimsel sorunları taramada

 • Kuşkulu durumlarda nesnel bir ölçütle taramada

 • Gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları izlemede kullanılır

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUK TESTİ  

 • 5,5 yaş – 6 yaş çocuklarda uygulanır

 • İlkokula hazırlık, dildeki başarı ve beceri, yönergeyi anlama ve uygulama, sayı ve eşleştirme bilgisi gibi okul olgunluğu göstergelerini ölçer.

GESSEL GELİŞİM FİGÜRLERİ TESTİ

 • 1-7 yaş arası çocuklara uygulanır

 • Görsel algı ve görsel bellek, ince motor gelişimini ölçer.

PEABODY RESİM – KELİME EŞLEŞTİRME

 • 2-11 yaş arası çocuklarda uygulanır

 • Alıcı dil becerilerini ölçer.

AGTE (ANKARA GELİŞİM TARAMA ENVANTERİ)

 • AGTE, 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir.

 • Sorular gelişimin farklı, ancak birbiriyle ilişkili alanlarını (Dil-Bilişsel, İnce Motor, Kaba-Motor, Sosyal Beceri-Özbakım) temsil edebilecek biçimde düzenlenmiştir.

 • Envanter, gelişimsel gecikme ve düzensizlik gösterme açısından risk altında olduğu düşünülen bebek ve çocukların erken dönemde tanınması ve gerekli önlemlerin alınabilmesine olanak sağlar.

BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

 • Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

 • 5,5 yaş  ile 10 yaş 11 aylık arasındaki çocuklara uygulanabilir.

ZEKA TESTLERİ

GOODENOUGH HARRİS BİR ADAM ÇİZ TESTİ VE AİLE ÇİZİMİ TESTİ

 • 5-12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır

 • Görsel zeka testidir

 • Çocuğun özgüven, travma gibi psikolojik durumu hakkında da bilgi verir.

FROSTİG GÖRSEL ALGILAMA TESTİ

 • Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.

 • Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır.

 • 4 yaş 6 ay- 7 yaş arası çocuklara uygulanır.

 • Görsel IQ testidir.

 • Özel öğrenim güçlüğü (dikkat eksikliği, disleksi …vb.) olup olmadığını ölçer.

CATTELL ZEKA TESTİ

 • Uygulanacak Yaş Grubu: 4-7 yaş, 7-14 yaş ve 14 yaş üstü bireylere uygulanabilir.

 • Zeka-Performans testidir.

 • Kültürden arınmış bir testtir. Bütün toplumlara uygulanabilir.

PORTEUS LABİRENTLERİ

 • 7,6-14 yaş arasındaki bireylere uygulanmaktadır.

 • Genel yeteneği belirlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sözel açıklamaya dayalı bir test değildir. 12 labirentten oluşmaktadır. Sınırlandırılmış bir süre uygulaması yoktur.

 • Bireysel zeka testidir.

BENDER GESTALT GÖRSEL MOTOR ALGILAMA TESTİ

 • Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vak’alarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır (zekâ geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

 • 5,5 yaş  ile 10 yaş 11 aylık arasındaki çocuklara uygulanabilir.

PSİKOLOJİK TESTLER

LUISA DUSS PSİKANALİTİK HİKAYELER TESTİ

 • Çocuktaki çatışmanın saptanması amacıyla uygulanan on tane yarım bırakılmış hikâyeden oluşan bir testtir.

 • Sınırlandırılmış bir uygulama süresi yoktur.

 •  Kişilik (projektif) Testidir.

 • Çocuklara ve yetişkinlere uygulanmaktadır.

 • Bireysel bir test olup bir oturumda bir kişiye uygulanır.

 • Yarım bırakılmış hikayeler test uygulanan kişiye okunarak, hikayeleri tamamlaması istenir.

GOODENOUGH HARRİS BİR ADAM ÇİZ TESTİ VE AİLE ÇİZİMİ TESTİ

 • 5-12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanır

 • Görsel zeka testidir

 • Çocuğun özgüven, travma gibi psikolojik durumu hakkında da bilgi verir.

DİKKAT TESTLERİ

FRANKFURTER DİKKAT TESTİ   

 • 4-6 yaş arasındaki çocukların dikkat becerilerini ölçer.

BENTON GÖRSEL BELLEK TESTİ

 • 8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir.

 • Performans testidir. Bireysel olarak uygulanır.