Özel Şirince Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde aile eğitimi, engelli çocuklarımızın, aileleriyle aktif etkileşimlerini temel alan esaslarla yürütülmektedir.

Özellikle kritik dönemde yer alan öğrencilerimizin (0-4 yaş arası) eğitimleri aile ve öğrenci merkezli olarak gerçekleştirilmektedir. Çocuklarımızın, vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu evdeki ebeveynler ile geçirdiklerinden, dil eğitiminin ve dinleme becerilerinin gelişiminde aile eğitimi büyük öneme sahiptir.

Son yıllarda yapılan araştırmalar erken çocukluk döneminde yer alan ve özel eğitime devam eden çocukların dil gelişimlerinin %90 oranında aile tarafından kazandırıldığı %10’luk payın ise eğitimcilere ait olduğunu ortaya koymaktadır. Kurumumuz bu bilgilerin ışığında dil gelişiminin daha sağlıklı ilerlemesi adına aile eğitimlerine ağırlık vererek ebeveyn-çocuk etkileşiminin geliştirilmesine yönelik bireysel eğitim planları oluşturmaktadır.

Kurumumuzda verilen aile eğitimleri aşağıdaki esaslar gözetilerek Özel Eğitim Öğretmenlerince ve psikolog tarafından gerçekleştirilmektedir:

  1. Aileleri Bilgilendirme

  2. Gerçekçi Beklentilerin Oluşmasını Sağlamak

  3. Dil Gelişimi Sağlayıcı ve Zenginleştirici Olanaklar Sağlama

  4. Çocuğun Aile İçindeki Yeri ve Davranış Eğitimi

  5. Çocuğun Dinleme Becerilerini Geliştirme

  6. Anne Babanın Oyun Becerilerini Geliştirme

  7. Anne Babanın Çocuklarında Ortaya Çıkan Değişimleri Fark Etmelerine Yardımcı Olma